×
10. april 2018. Moja okolina-moje stvaralaštvo
Foto: Arhiva festivala

"Moja okolina-moje stvaralaštvo" je projekat koji obuhvata radionice, produkciju dječijih eksperimentalno-animiranih filmova i "making-of kratki" dokumentarac.

Radionice predstavljaju kreativno stvaralaštvo djece sa poteškoćama u razvoju gdje se kombinovanuje rad materijalom za modelovanje (najvećim dijelom) i kolažom. Imaju za cilj da se nakon njih urade dva kratka dječija eksperimentalno-animirana filma sa temama iz moje okoline. U procesu kreiranja radova na radionicama učestvuju djeca koja su na liječenju u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "DR Miroslav Zotović", djeca koja pohađaju nastavu u Javnoj ustanovi "Centar za obrazovanje vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banjaluka", kao i djeca iz udruženja "Down sy i mi" oboljelom od Daunovog sindroma. Filmovi trebaju predstavljati odraz njihovih radova nastalih na radionicama. Planirano je da dokumentarni film tzv."making-of "se snima u toku realizacije projekta i uključuje korisnike projekta: djecu, roditelje, stručno osoblje.

Poboljšanje kvaliteta života djece ranjivih kategorija kroz kulturno-umjetničke sadržaje je glavni cilj svih aktivnosti. Projektom se održava produkcija i radionica i kratkih dječijih animirnih filmova putem kojih djeca sa određenim poteškoćama u razvoju mogu pokazati svoje kreativne momente i sposobnosti. Aktivnosti počinju u decembru mjesecu 2017. godine i traju do kraja oktobra mjeseca 2018. godine.

Projekat podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi Asocijacija za vizuelne umjetnosti Fenix Art

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Moja okolina-moje stvaralaštvo“, kojeg podržava Vlada Švicarske, a sprovodi Asocijacija za vizuelne umjetnosti Fenix Art u BiH. Sadržaj ove publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske.