×

Uslovi prijave

1. Selekciona komisija, žiri i nagrade

1. Selekciju filmova za takmičarske i panorama programe vrši Selekciona komisija sastavljena od 2 člana.

2. Rezultati selekcije bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Međunarodnog festivala animiranog filma BANJALUKA 2024, najkasnije do 28. augusta.

3. Autori filmova će biti obavIješteni o odlukama Selekcione komisije putem elektronske pošte.

4. Festival pokriva troškove smještaja za reditelje odabranih filmova.

5. Festival će kontaktirati svakog reditelja i producenta čiji je film izabran za zvaničan takmičarski festivalski program.

6. Sve prijave moraju sadržavati odgovarajuće popunjen online prijavni obrazac i uploadan screener filma ili link na Vimeo/YouTube sa šifrom validnom do kraja mjeseca septembra (ukoliko je film sa neengleskog govornog područja potrebni su i titlovi na engleskom jeziku).

Prijave se mogu poslati i poštom, i to otprintan popunjen prijavni obrazac i screener u „.mp4“ fajl-formatu sa označenim nazivom filma, imenom reditelja/rediteljice i titlovima koje sadrži (ukoliko je film sa neengleskog govornog područja potrebni su i titlovi na engleskom jeziku).

2. Žiri

Službeni žiri festivala je međunarodni i broji 3 člana. Članovi žirija izabrani su s područja animiranog filma ili srodnih umjetnosti.

3. Nagrade

- GRAN PRIX (najbolji film festivala) - statua festivala i diploma,

- Nagrada žirija za kreativnost i umjetnički izraz - statua festivala, diploma,

- Nagrada za tehnike animacije - statuta festivala, diploma,

- Nagrada za najbolji dječiji animirani film - statuta festivala, diploma,

- Nagrada za najbolji studentski animirani film - statuta festivala, diploma,

- Nagrada publike - statua festivala, diploma

Žiri može dodijeliti i posebna/specijalna priznanja - diplome

4. Učešće na festivalu

1. Festival pokriva troškove smještaja za reditelje odabranih filmova.

2. Festival će kontaktirati svakog reditelja i producenta čiji je film izabran za zvaničan takmičarski festivalski program.

5. Projekcijska kopija filma i povrat filmova

Za filmove uvrštene u program festivala, producent filma mora poslati kopiju filma za projekciju najkasnije do 1.10.2024.godine, i to:

1. uploadom na server festivala ili na neki cloud-based computer file transfer service u formatu i rezoluciji slike prilagođenom za kvalitetnu filmsku projekciju (najmanje HD 1080P). Pristupni podaci za server će biti dostavljeni nakon selekcije filmova.

2. putem pošte na optičkom disku, tvrdom disku ili USB Flash Driveu u formatu i rezoluciji prilagođenom za kvalitetnu filmsku projekciju (najmanje HD 1080P).

Festival pokriva trošak vraćanja poštom kopija izabranih filmova za takmičarski program. Tvrdi disk ili USB Flash Drive bit će vraćeni na adresu navedenu u prijavnici najkasnije 40 dana nakon završetka festivala.

6. Prava

Svi poslati filmovi na optičkom disku ostaju u arhivi festivala i koristiće se isključivo za nekomercijalne projekcije u svrhu promocije Festivala.

7. Online prijava filma

Rok za prijem filmova je 10. avgust 2024. godine.

1. Na festival se mogu prijaviti animirani filmovi bilo kojeg žanra i bilo koje tehnike animacije s dužinom trajanja do 28 minuta.

2. Prijavljeni filmovi moraju biti završeni 2021. godine i poslije.

3. Za svaki film potrebno je ispuniti i poslati posebnu prijavnicu.

4. Svaka prijavnica mora sadržavati odgovarajuće popunjen online prijavni obrazac , uploadan screener filma ili link na Vimeo/YouTube sa šifrom validnom do kraja mjeseca septembra (ukoliko je film sa neengleskog govornog područja potrebni su i titlovi na engleskom jeziku) i dodatni materijal.

5. Dodatni materijal sadrži:

Biografija reditelja, filmografija i popis nagrada Fotografija reditelja (300dpi)

Najmanje 4 fotografije iz filma rezolucije 300dpi

Dijalog lista na engleskom jeziku sa tačnim vremenom pojavljivanja svake replike (u .srt formatu ili nekom drugom formatu da bi se lista mogla koristiti kao subtitle)

6. Ukoliko imate poteškoća s podnošenjem prijave, kontaktirajte nas na prijave@banjalukanima.org

8. Prijava filma poštom

Rok za prijem filmova je 10. avgust 2024. godine.

1. Na festival se mogu prijaviti animirani filmovi bilo kojeg žanra i bilo koje tehnike animacije s dužinom trajanja do 28 minuta.

2. Prijavljeni filmovi moraju biti završeni 2021. godine i poslije.

3. Ovdje preuzmite PDF OBRAZAC prijavnice, isprintajte, potpišite, te zajedno sa screenerom filma u „.mp4“ fajl-formatu s označenim nazivom filma, imenom reditelja/rediteljice i titlovima koje sadrži (rezolucije najmanje HD 1080P) i dodatnim materijalima, pošaljite na adresu festivala:

Festival
FENIX ART - Asocijacija za vizuelne umjetnosti
Međunarodni festival animiranog filma BANJALUKA 2024
Vida Nježića 68,
78000 Banja Luka, Republika Srpska
BOSNA I HERCEGOVINA

Sa naznakom: Bez komercijalne vrijednosti - isključivo za kulturne potrebe

4. Dodatni materijal sadrži:

Biografija reditelja, filmografija i popis nagrada

Fotografija reditelja (300dpi)

Najmanje 4 fotografije iz filma rezolucije 300dpi

Dijalog lista na engleskom jeziku sa tačnim vremenom pojavljivanja svake replike (u .srt formatu ili nekom drugom formatu da bi se lista mogla koristiti kao subtitle),

5. Na jednom disku može biti više filmova. Za svaki prijavljeni film obavezno se šalje odvojena prijava.

6. Filmovi i dodatni materijali koji se dostavljaju putem pošte se šalju na vlastiti trošak.

7. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na prijave@banjalukanima.org.